De subsidieregeling “Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties” ofwel de BOSA is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Voor het jaar 2024 is er een budget van € 79 miljoen beschikbaar gesteld.

De subsidie is voor amateursportorganisaties met de volgende kenmerken:

 • De accommodatie wordt beschikbaar gesteld aan amateursport voor lokaal gebruik
 • Er is sprake van een privaatrechtelijk rechtspersoon (dus een bijvoorbeeld een vereniging) zonder winstoogmerk
 • De vereniging heeft de juiste SBI-code. Codes die beginnen met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties en komen dus in aanmerking voor subsidie.

Hoe werkt het?

U kunt 20% van uw aankoopbedrag terugontvangen als u minimaal € 12.500,00 uitgeeft aan bouwkosten, onderhoudskosten en/of het aanschaffen van sportmaterialen. Maakt u uw accommodatie duurzamer of toegankelijker voor minimaal € 8.333,00? Dan kunt u 30% terugkrijgen op de materialen die u daarvoor nodig heeft. U kunt maximaal 2,5 miljoen subsidie per kalenderjaar aanvragen.

Gelet op ons assortiment kunt u subsidie krijgen op de onderstaande producten:

 • Teamlockers                 à 20%
 • Tassenlockers               à 20%
 • Ballenlockers                à 20%
 • Golflockers                    à 20%
 • Tribunestoelen             à 20%
 • Business seats              à 20%
 • Kleedkamerbanken   à 20%
 • Buitenmeubilair           à 30%

Belangrijk om te weten!

Jaarlijks wordt er een subsidiebudget vastgesteld. Voor het jaar 2023 is er bijvoorbeeld een bedrag van 77 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Op 4 augustus 2023 was er een bedrag van 27,2 miljoen aan subsidie verleend. Op datzelfde moment was voor 28,2 miljoen aan aanvragen in behandeling. Hier geldt dus de ‘op is op’ regeling.

Wilt u meer of uitgebreidere informatie? Klik dan hier voor de site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Categorie

Bent u benieuwd welke mogelijkheden er voor uw club zijn? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

  Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en rechten die u heeft.